COMPY

COMPY

PRIJAVA RADNIKA PRI DOLASKU NA POSAO

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

VOĐENJE PROJEKATA I RADNIH NALOGA

IZRADA PUTNIH NALOGA

PRAĆENJE TROŠKOVA PO RADNIM NALOZIMA

VOĐENJE SKLADIŠTA

ZAPRIMANJE PRIMKI

IZDAVANJE OTPREMNICA

IZRADA PONUDA

IZDAVANJE RAČUNA

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA

OBRAČUN PLAĆE

ISPIS PLATNOG LISTIĆA I SLANJE NA E-MAIL

PRIPREMA JOPPD OBRASCA

FISKALNA BLAGAJNA